Přihláška do autoškoly

Formulář "Žádost o přijetí k výuce a výcviku" (tzv. přihláška do autoškoly) musí vyplnit každý uchazeč o řidičské oprávnění při nástupu do autoškoly. Oficiální přihlášku do autoškoly si zde můžete stáhnout nebo rovnou vyplnit on-line.

Vzor přihlášky do autoškoly

Přihláška do autoškoly je jednotná pro všechny autoškoly. Dokumenty je nutné vytisknou oboustranně - žadatel pro přijetí do autoškoly vyplňuje pouze přední stranu formuláře (zadní strana formuláře slouží pro záznam výsledků zkoušek po ukončení autoškoly).

Ukázku přihlášky do autoškoly můžete vidět zde:


Stažení PDF formuláře s přihláškou do autoškoly

Vyplnění přihlášky do autoškoly on-line (DOPORUČUJEME)

Vzor tiskopisu žádosti o přijetí k výuce a výcviku je stanoven v Příloze č.1 vyhlášky 167/2002 Sb. vydané Ministerstvem dopravy, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb. (Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel).

Lékařský posudek

Kromě vyplněné přihlášky je nutné pro přijetí do autoškoly přinést i Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, který Vám vystaví Váš praktický lékař. Tento lékařský posudek může vypadat např. následovně:.

Postup pro přijetí do autoškoly

Pro nástup do autoškoly postupujte prosím následovně:

  • stáhněte a vyplňte si interaktivní formulář s přihláškou do autoškoly v PDF formátu nebo vyplňte přihlášku on-line
  • nechce si svým praktickým lékařem potvrdit zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Lepší je k lékaři přinést předvyplněný formulář "Lékařský posudek" pro případ, že nebude chtít použít svůj vlastní tiskopis.
  • vyplněnou a podepsanou přihlášku do autoškoly spolu s vystaveným lékařským posudkem zaneste do autoškoly
  • pokud bude vše v pořádku, autoškola oznámí zahájení výcviku místě příslušnému úřadu a výcvik v autoškole může začít


Provozujete autoškolu?

Provozovatelé autoškol si mohou formulář s přihláškou umístit i na svoje stránky. Bližší informace nalzeznete v sekci "Pro autoškoly"

V případě zájmu o některý z námi nabízených kurzů nebo služeb vyplňte prosím on-line přihlášku.

PŘIHLÁŠKA DO AUTOŠKOLY


© 2024 www.moje-autoskola.cz - tisk 16.7.2024 (03:05) -